ProjektParking:
Biura SPP

Biuro SPP

Strefa Płatnego Parkowania w Pabianicach - od 2. stycznia 2017

Biuro SPP

ul. Zamkowa 27
I piętro
95-200 Pabianice
Tel. 694 886 891
Fax.: 61 6394472
e-mail: spp-pabianice@projekt-parking.com

Biuro czynne:
pn. - pt. 08:00-18:00
sob., niedz. i święta - nieczynne

  Funkcje Biura SPP:
 • kontrola wnoszenia opłat parkingowych
 • punkt informacyjny dla kierowców
 • przyjmowanie zgłoszeń dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu SPP
 • przyjmowanie opłat dodatkowych
 • sprzedaż i wydawanie abonamentów parkingowych

Zarządca SPP

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Warzywna 1
95 - 200 Pabianice
Tel. (42) 215 97 72

Zasady wnoszenia opłat parkingowych

Opłaty w SPP obowiązują:
pn. - pt. 08:00-18:00
sob., niedz. i święta - bezpłatnie

Opłaty jednorazowe wnoszone w parkomacie (bilety parkingowe)

 • opłata minimalna za 30 min. - 1,00 zł
 • Dla kwot przekraczających 1,00 zł opłacony czas parkowania naliczany jest proporcjonalnie do wniesionej kwoty:
 • za pierwsze 60 min. - 2,00 zł
 • za drugie i każde kolejne 60 min. - 2,00 zł
 • za 1 dzień - 10,00 zł
 • za 1 tydzień - 35,00 zł

Opłaty jednorazowe wnoszone przez komórkę (płatności mobilne)

W Pabianicach istnieje możliwość wygodnego wnoszenia opłat za faktyczny czas parkowania za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym. Kierowcy mogą wybrać jeden z dostępnych systemów: moBILET lub SkyCash.

płać przez komórkę za faktyczny czas postoju

Opłaty abonamentowe:

 • Abonament ogólnodostępny miesięczny - 110,00 zł
 • Abonament ogólnodostępny półroczny - 550,00 zł
 • Abonament ogólnodostępny roczny - 900,00 zł
 • Abonament mieszkańca roczny, za pierwszy pojazd - 10,00 zł
 • Abonament mieszkańca roczny, za każdy następny pojazd - 75,00 zł
 • Abonament mieszkańca przeznaczony jest dla osób zameldowanych w SPP, będących właścicielami (wpółwłaścicielami pojazdów samochodowych lub korzystających z pojazdów na podstawie umowy leasingu i upoważnia do parkowania w promieniu do 300 m od miejsca zamieszkania.
 • Abonament roczny dla pojazdów samochodowych będących własnością Urzędu Miejskiego w Pabianicach i innych jednostek budżetowych Miasta Pabianic - 25,00 zł

Opłata za zastrzeżone miejsce postojowe (koperta)

 • Opłata z tytułu korzystania na prawach wyłączności z zastrzeżonego miejsca postojowego - 3,00 za każdą godzinę
 • Zastrzeżenie miejsca postojowego następuje na co najmniej 6 mies. i obejmuje okres minimum 6 godz. w ciągu doby

Opłaty dodatkowe

 • 40,00 zł za nieuiszczenie opłaty parkingowej (płatne w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania)
 • 50,00 zł za nieuiszczenie opłaty parkingowej (płatne po upływie 7 dni od daty wystawienia wezwania)
 • UWAGA - za datę wniesienia opłaty dodatkowej uważa się datę wpływu opłaty na rachunek ZDiZM lub jej uiszczenia w Biurze SPP.

Zerowa stawka opłaty

  Zerowa stawka opłaty dotyczy:
 • pojazdów zwolnionych z pobierania opłaty zgodnie z Ustawą o drogach publicznych
 • trwale oznakowanych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych lub o obniżonej sprawności ruchowej
 • pojazdów wykorzystywanych do opieki hospicyjnej chorych
 • osób, którym wydano karty parkingowe na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Pabianic w czasie oczekiwania na klienta, nie dłużej niż 10 minut
 • pojazdów wykonujących zaopatrzenie placówek handlowych i gastronomicznych, nie dłużej niż 20 minut

Szczegółowe zasady dotyczące opłat parkingowych regulują akty prawne zamieszczone poniżej:

Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania

Mapa SPP Pabianicach

Mapa SPP

Mapa obszaru SPP z lokalizacją
parkomatów

kliknij minaturę aby powiększyć
lub pobierz plik PDF

Uchwała i załączniki

Przepisy regulujące
funkcjonowanie SPP
(uchwała wraz ze zmianami)

kliknij minaturę aby pobrać plik

Parkomat

Parkomat

Przedni panel parkomatu
z opisem funkcji

kliknij minaturę aby powiększyć

Bilet

Bilet

Wzór biletu parkingowego
z opisem elementów

kliknij minaturę aby powiększyć