ProjektParking:
Biura SPP

Biuro SPP

Strefa Płatnego Parkowania w Suwałkach

Biuro SPP

Biuro SPP w Suwałkach
ul. M. Konopnickiej 7
16-400 Suwałki

tel./fax (87) 567 32 52
kom. 519 350 549

Biuro czynne:
pn. - pt. 08:00-18:00
sob. niedz. i święta - nieczynne

Opłaty parkingowe

Opłaty w SPP obowiązują:
pn. - pt. 08:00-18:00
sob. niedz. i święta - bezpłatnie

Opłaty jednorazowe - wnoszone w parkomacie:

 • opłata minimalna za 30 min. - 0,50 zł
 • za 60 min. - 1,00 zł
 • za 120 min. - 2,20 zł
 • za 180 min. - 3,60 zł
 • każde następne 60 min. - 1,00 zł

Opłaty jednorazowe - wnoszone przez komórkę:

W Suwałkach istnieje możliwość wnoszenia opłat za faktyczny czas parkowania za pomocą telefonu komórkowego
i aplikacji moBILET. Więcej informacji na www.mobilet.pl

płać przez komórkę za faktyczny czas postoju

Opłaty abonamentowe:

 • Abonament "A" ogólnodostępny (miesięczny) - 80,00 zł
 • Abonament "A" ogólnodostępny (półroczny) - 250,00 zł
 • Abonament "A" ogólnodostępny (roczny) - 400,00 zł
 • Abonament "M" dla mieszkańca strefy i niepełnosprawnego poza miejscami T-29 (miesięczny) - 15,00 zł
 • Abonament "M" dla mieszkańca strefy i niepełnosprawnego poza miejscami T-29 (półroczny) - 70,00 zł
 • Abonament "M" dla mieszkańca strefy i niepełnosprawnego poza miejscami T-29 (roczny) - 120,00 zł
 • Abonament "K" KOPERTA - zastrzeżone stanowisko postojowe (półroczny) - 2100,00 zł
 • Abonament "K" KOPERTA - zastrzeżone stanowisko postojowe (roczny) - 3600,00 zł

Opłaty dodatkowe:

 • 50,00 zł za parkowanie bez uiszczenia opłaty parkingowej lub za przekroczenie czasu parkowania o więcej niż 5 minut - płatne w terminie 14 dni
 • 30,00 zł - w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni roboczych (wliczając dzień postoju)