ProjektParking:
Biura SPP

Biuro SPP

Strefa Płatnego Parkowania w Świnoujściu (od 1 maja)

Biuro SPP

Biuro Obsługi SPP
ul. Wojska Polskiego 1/2
72-600 Świnoujście

tel. 728 886 747

Biuro czynne:
pn. - sob. 08:00-20:00
niedz. i święta - nieczynne

Opłaty parkingowe

Opłaty w SPP obowiązują:
od 1 maja do 30 września
pn. - sob. 08:00-20:00
niedz. i święta - bezpłatnie

Opłaty jednorazowe - wnoszone w parkomacie:

 • opłata minimalna za 30 min. - 1,50 zł
 • za 60 min. - 3,00 zł
 • za 120 min. - 6,60 zł
 • za 180 min. - 10,90 zł
 • każde następne 60 min. - 3,00 zł

Opłaty jednorazowe - wnoszone przez komórkę:

W Świnoujściu istnieje możliwość wnoszenia opłat za faktyczny czas parkowania za pomocą telefonu komórkowego
i aplikacji moBILET. Więcej informacji na www.mobilet.pl

płać przez komórkę za faktyczny czas postoju

Opłaty abonamentowe:

 • Karta abonamentowa jednotygodniowa - 150,00 zł
 • Karta abonamentowa dwutygodniowa - 250,00 zł
 • Karta abonamentowa miesięczna - 450,00 zł
 • za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą przez całą dobę
  karta abonamentowa arkingowa półroczna - 2100,00 zł
 • za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą przez całą dobę
  karta abonamentowa roczna - 3500,00 zł

Opłaty dodatkowe:

 • W przypadku stwierdzenia przez służbę parkingową nieopłacenia postoju w SPP kierujący pojazdem obowiązany jest zgłosić się w BSPP i wnieść opłatę za czas parkowania, ustalony jako czas, który upłynął od chwili wystawienia wezwania do momentu zgłoszenia się w BSPP oraz opłatę dodatkową w wysokości 10 zł. Powyższe obowiązuje jeśli kierujący zgłosi się w BSPP do godziny 10:00 dnia następnego.
 • W przypadku niestawienia się w BSPP w terminie ustalonym w ust. 1 opłata dodatkowa wyniesie 40 zł, którą należy wnieść w BSPP lub przelewem na konto podane w wezwaniu w terminie 14 dni od dnia nieopłaconego postoju.
 • W przypadku nie uiszczenia opłaty, o której mowa w ust.2 w ciągu 14 dni, ściągnięcie należności nastąpi w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.