ProjektParking:
Biura SPP

Biuro SPP

Strefa Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim

Biuro SPP

Biuro SPP w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 18
97-200 Tomaszów Maz.

kom. 519 350 561

Biuro czynne:
pn. - pt. 09:00-18:00
sob., niedz. i święta - nieczynne

Opłaty parkingowe

Opłaty w SPP obowiązują:
pn. - pt. 09:00-18:00
sob., niedz. i święta - bezpłatnie

Opłaty jednorazowe - wnoszone w parkomacie:

Podstrefa A (czerwona):

 • opłata minimalna za 30 min. - 1,00 zł
 • za pierwszą godz. - 2,00 zł
 • za drugą godz. - 2,40 zł
 • za trzecią godz. - 2,80 zł
 • za czwartą i kolejne godz. - 2,00 zł
 • bilet całodzienny - 15,00 zł

Podstrefa B (zielona):

 • za pierwszą godz. - 1,00 zł
 • za drugą godz. - 1,20 zł
 • za trzecią godz. - 1,50 zł
 • za czwartą i kolejne godz. - 1,00 zł
 • bilet całodzienny - niedostępny

Uwaga: przed wniesieniem opłaty należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu za pomocą klawiatury na parkomacie. Urządzenia posiadają szczegółową instrukcję postępowania a ponadto na bieżąco wyświetlają odpowiednie komunikaty.

Opłaty jednorazowe - wnoszone przez komórkę:

W Tomaszowie Mazowieckim istnieje możliwość wnoszenia opłat za faktyczny czas parkowania za pomocą telefonu komórkowego i aplikacji moBILET. Więcej informacji na www.mobilet.pl

płać przez komórkę za faktyczny czas postoju

Opłaty abonamentowe:

Podstrefa A - dla:

 • osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze podstrefy A, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu,wynoszą 20 zł miesięcznie za pierwszy pojazd i 150 zł miesięcznie za każdy następny pojazd, 120 zł rocznie za pierwszy pojazd i 900 zł rocznie za każdy następny pojazd,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, potwierdzoną wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują pojazd samochodowy na podstawie prawa własności (współwłasności) albo na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu, wynoszą 120 zł miesięcznie za każdy pojazd, 900 zł rocznie za każdy pojazd,
 • osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Tomaszowie Mazowieckim poza obszarem Strefy będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu, wynoszą 120 zł miesięcznie za każdy pojazd, 900 zł rocznie za każdy pojazd,
 • osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, posiadających Tomaszowską Kartę Dużej Rodziny 3+, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu, wynoszą 20 zł miesięcznie za pierwszy pojazd i 150 zł miesięcznie za każdy następny pojazd, 120 zł rocznie za pierwszy pojazd i 900 zł rocznie za każdy następny pojazd,
 • osób fizycznych posiadających kartę parkingową, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), parkujących poza miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu (abonament N+), wynoszą 5 zł miesięcznie za każdy pojazd, 20 zł rocznie za każdy pojazd.

Podstrefa B - dla:

 • osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze podstrefy A, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu, wynoszą 20 zł miesięcznie za pierwszy pojazd i 150 zł miesięcznie za każdy następny pojazd, 120 zł rocznie za pierwszy pojazd i 500 zł rocznie za każdy następny pojazd,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, potwierdzoną wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują pojazd samochodowy na podstawie prawa własności (współwłasności) albo na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu, wynoszą 60 zł miesięcznie, 500 zł rocznie,
 • osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Tomaszowie Mazowieckim poza obszarem Strefy będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu, wynoszą 60 zł miesięcznie za każdy pojazd, 500 zł rocznie za każdy pojazd,
 • osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, posiadających Tomaszowską Kartę Dużej Rodziny 3+, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu, wynoszą 20 zł miesięcznie za pierwszy pojazd i 150 zł miesięcznie za każdy następny pojazd, 120 zł rocznie za pierwszy pojazd i 500 zł rocznie za każdy następny pojazd,
 • osób fizycznych posiadających kartę parkingową, o której mowa w ustawie z dnia
 • 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137
 • ze zm.), parkujących poza miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia lub innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu (abonament N+), wynoszą 5 zł miesięcznie za każdy pojazd, 20 zł rocznie za każdy pojazd.

Opłaty zryczałtowane

 • 500,00 zł: opłata miesięczna za 1 zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) w godzinach funkcjonowania SPP
 • opłata za każdą kolejną kopertę jest wyższa o 20% w stosunku do opłaty za poprzednie miejsce

Opłaty dodatkowe:

 • 50,00 zł: opłata za brak ważnego biletu parkingowego (należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania)