• Baza wiedzy

Dzielimy się
doświadczeniem

Dzielimy się doświadczeniem

Telefon zamiast parkomatu?

telefon zamiast parkomatu

W Polsce od kilku lat dostępne są technologie pozwalające na wnoszenie opłat parkingowych przez komórkę. Mogą one stanowić uzupełnienie tradycyjnych sposobów pobierania opłat, opartych na parkomatach lub sprzedaży kart postojowych, dając liczne korzyści zarówno zarządcy drogi jak i parkującym kierowcom.

Sprzedaż biletów parkingowych w parkomatach jest niewątpliwie najbardziej efektywną a jednocześnie względnie dostępną formą pobierania opłat za postój. Jedno urządzenie obsługuje zwykle około 25 miejsc postojowych. Poprzez eliminację czynnika ludzkiego system taki zapewnia całkowitą „szczelność finansową” i gwarantuje, że każda złotówka wrzucona do automatu trafia do miejskiej kasy.

Parkomaty na dobre zagościły na ulicach większości miast, które wprowadziły strefę płatnego parkowania. Na mapie Polski wciąż można jednak znaleźć miejsca, gdzie stosuje się tradycyjne rozwiązania oparte na sprzedaży zakreślanych kart postojowych. Karty te są dystrybuowane w punktach handlowych lub rozprowadzane przez parkingowych. System ten nie jest pozbawiony wad. Z jednej strony jest dość uciążliwy dla kierowców, z drugiej zaś stwarza pole do nadużyć. Urzędnicy są zwykle świadomi tych niedoskonałości, ale lokalne uwarunkowania i procedury przetargowe sprawiają, że od podjęcia decyzji do uruchomienia parkomatów mija często wiele miesięcy. Bywa też tak, iż miast po prostu nie stać na zakup i montaż urządzeń a plany powierzenia administracji strefą płatnego parkowania (SPP) prywatnym podmiotom napotykają na opór.

Idealnym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest udostępnienie dodatkowego systemu wnoszenia opłat parkingowych przez telefon komórkowy. Przedsiębiorstwo Projekt Parking jest operatorem systemu moBILET, obejmującego już około 100 miejscowości w Polsce.

moBILET: bilet parkingowy w komórce

Proces wdrożenia moBILET'u trwa dosłownie kilka dni i nie wymaga praktycznie żadnych nakładów inwestycyjnych ze strony zleceniodawcy. Miasto zyskuje w pełni transparentny i szczelny kanał dystrybucji biletów parkingowych. Nowa forma płatności to oczywiście również dodatkowe wpływy do budżetu.
Dla kierowców moBILET to nowoczesny, wygodny, bezgotówkowy sposób płacenia za parking. Specjalna aplikacja w telefonie pozwala określić przewidywany czas postoju i zainicjować go w systemie. Zadeklarowany czas można w każdej chwili skrócić lub przedłużyć – nie wracając do samochodu. Kierowca płaci tylko za faktycznie wykorzystany czas parkowania.
Dzięki wypracowanym rozwiązaniom, usługa dostępna jest również dla osób korzystających z systemu po raz pierwszy.

Warto podkreślić, że w podobny sposób zorganizowany jest system pobierania opłat parkingowych m.in. w Wiedniu. Zamiast parkomatów funkcjonują tam karty postojowe, jednak aż 40% płatności odbywa się przez komórkę!

moBILET może być też uzupełnieniem systemu sprzedaży biletów w parkomatach. Oprócz wspomnianych korzyści dla kierowców moBILET pozwala zarządcy SPP uzyskać wymierne oszczędności w postaci zmniejszonego zużycia papieru biletowego i ograniczenia eksploatacji urządzeń parkingowych.

Więcej informacji i wykaz miast objętych systemem: www.mobilet.pl

Pobierz plik PDF

POWRÓT