• Baza wiedzy

Dzielimy się
doświadczeniem

Dzielimy się doświadczeniem

Efektywna egzekucja opłat dodatkowych w praktyce

Skuteczna windykacja należności z tytułu nie uiszczonych opłat parkingowych jest wymaganym przez prawo obowiązkiem zarządców dróg. W ramach swoich obowiązków prywatny administrator SPP może przygotowywać i wspierać proces egzekucji a nawet prowadzić windykację przesądową.

Efektywna egzekucja opłat dodatkowych Efektywna egzekucja opłat dodatkowych

Egzekucja opłat dodatkowych nakładanych na kierowców, którzy nie uiścili opłaty za parkowanie, to jeden z ważniejszych elementów zarządzania strefą płatnego parkowania. Systematyczne ściąganie należności, to obok konsekwentnej kontroli wykroczeń, jeden z warunków utrzymania dyscypliny kierowców i akceptacji opłat za postój. Warto pamiętać, że przepisy wręcz nakładają na zarządców dróg obowiązek prowadzenia faktycznej egzekucji opłat dodatkowych. Proces ten jest jednak bardzo czasochłonny i wymaga stosowania wydajnych narzędzi informatycznych, dlatego w praktyce przebiega zbyt wolno i mało efektywnie. Nierzadko dochodzi do przedawnienia roszczeń, a opóźnienia w windykacji wywołują niepotrzebne kontrowersje i emocje w miastach. W skrajnych przypadkach nie wypełnianie wspomnianego obowiązku może nawet rodzić zarzuty o nieudolne dysponowanie publicznymi środkami finansowymi.

Projekt Parking w swoich oddziałach od kilku lat stosuje stale udoskonalane, autorskie oprogramowanie służące do zarządzania bazą danych wykroczeń. System nazwany ParkingControl obsługuje cały proces kontroli i egzekucji, począwszy od codziennego importu danych z ręcznych terminali i aparatów fotograficznych, przez ustalenie właściciela pojazdu w bazie CEPiK, aż po generowanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych. W znacznym stopniu automatyzuje to i przyspiesza odzyskiwanie należności przez miasto.

Istnieje zarówno prawna jak i techniczna możliwość przejęcia wszystkich czynności w procesie egzekucji przez Projekt Parking, łącznie z windykacją przedsądową. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w dwóch miastach, w oparciu o stosowne umowy i pełnomocnictwa.

Pobierz plik PDF

POWRÓT