Portal obsługi reklamacji dla kierowców

07.05.2018

Na początku maja uruchomiliśmy stronę www.parking-serwis.pl przeznaczoną dla kierowców korzystających z wydzielonych parkingów płatnych, położonych poza strefami płatnego parkowania - np. przy supermarketach. Serwis umożliwia wygodne wnoszenie online opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju, a także składanie reklamacji.

Podając numer zawiadomienia, numer rejestracyjny oraz dodatkowe dane można uzyskać dostęp do szczegółów zawiadomienia, m.in. zdjęć dokumentujących parkowanie bez opłaty.

Uprawnieni administratorzy parkingów mają wgląd do wszystkich zgłoszeń reklamacyjnych, statusów płatności i pełnej dokumentacji sprawy, wliczając w to przesłane przez kierowców załączniki i uzasadnienia.

POWRÓT