Koncepcje i projekty
parkingów

Koncepcje i projekty parkingów

Projektowanie parkingów

W pierwszym etapie przedsięwzięcia opracowujemy kompleksową koncepcję zagospodarowania obiektu parkingowego oraz organizacji pobierania opłat. W ramach projektu przeprowadzamy analizę sytuacji komunikacyjnej i parkingowej oraz bilans miejsc postojowych.

W zależności od uwarunkowań proponujemy jeden z modeli pobierania opłat: system dostępowy oparty na szlabanach i automatach kasowych lub system wnoszenia opłat w automacie biletowym uzupełniony kontrolą biletów.

Dokumentacja obejmuje oczywiście projekt organizacji ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem dróg wjazdowych i wyjazdowych. Wiąże się z tym również koncepcja oznakowania naprowadzającego, która w przypadku parkingów o dużej powierzchni i rozproszeniu może uwzględniać system naprowadzania na wolne miejsca postojowe (tablice zmiennej treści).

Ponadto, w oparciu o przyjęte założenia, przedstawiamy Zleceniodawcy propozycję regulaminu parkingu.

czytaj dalej: organizacja i wyposażenie parkingów >>