Projekt Parking z dalszą obsługą SPPN w Chrzanowie

31.08.2020

Pobieranie i kontrola opłat, a także windykacja należności należą do głównych zadań firmy Projekt Parking w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Chrzanowie. Działania są realizowane od 1 września 2020r. i dotyczą obszaru obejmującego ponad 300 miejsc postojowych w ścisłym centrum miasta.

Nasz zespół odpowiada za funkcjonowanie Biura Strefy Płatnego Parkowania, a także utrzymanie i obsługę wszystkich dostarczonych przez nas parkomatów. Wnoszenie opłat przez kierowców jest możliwe zarówno za pomocą monet, jak i kart płatniczych. Parkomaty wyposażono w klawiaturę alfanumeryczną, a każda transakcja wymaga wpisania numeru rejestracyjnego, co stanowi skuteczne zabezpieczenie przed nadużyciami. Do dyspozycji parkujących w SPPN są również aplikacje mobilne, w szczególności opracowana przez stadtraum Group aplikacja moBiLET, przeznaczona m.in. do szybkich i bezpiecznych płatności za rzeczywisty czas postoju.
W Chrzanowie z powodzeniem zakończyło się również wdrożenie komponentów systemu EXEK. Kontrolerzy korzystają już ze smartfonów z aplikacją EXEK Mobile do kontroli opłat oraz z przenośnych drukarek do wystawiania wezwań do zapłaty. Z kolei pracownicy Biura Strefy Płatnego Parkowania użytkują oprogramowanie EXEK Egzekucja. Dzięki niemu na komputerach pracowników Biura SPP w czasie rzeczywistym widoczne są m.in. wezwanie wystawione przez kontrolerów. Oprogramowanie usprawnia też windykację należności.

W okresie przygotowań firma Projekt Parking opracowała i rozdystrybuowała 5 000 ulotek informujących o zmianach w SPPN w Chrzanowie.

Kompleksowa obsługa SPP przewidziana w aktualnej umowie oznacza kontynuację zamówień publicznych, które w Chrzanowie realizujemy już od 2013 roku. Zachęcamy do zapoznania się z archiwalnym wpisem na ten temat.

POWRÓT