Centra miast charakteryzują się deficytem miejsc postojowych. Aby zwiększyć rotację pojazdów parkujących w pasie drogowym i poprawić komfort korzystania ze śródmieścia przez różne grupy użytkowników, tworzy się strefy płatnego parkowania (SPP).
Projekt Parking Service Sp. z o.o. projektuje, organizuje i administruje strefami parkingowymi na rzecz i w imieniu zarządców dróg. Profesjonalna usługa obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania SPP. Finansując całe przedsięwzięcie, udostępniamy kompletny system bez ponoszenia przez Zamawiającego kosztów inwestycyjnych. Wpływy z opłat parkingowych stanowią dla samorządów dodatkowe, stabilne źródło finansowania wydatków budżetowych.

Strefy Płatnego Parkowania

Projektowanie
i przygotowanie

doradztwo, koncepcje parkingowe, organizacja ruchu, uzyskanie
pozwoleń, oznakowanie SPP...

Systemy
pobierania opłat

dostawa i montaż parkomatów, płatności przez telefon komórkowy...

Kontrola
i administracja

kontrola wnoszenia opłat za postój, prowadzenie biura obsługi SPP, przygotowanie egzekucji...

Obsługa
techniczna

Serwis techniczy parkomatów, utrzymanie systemu, inkaso
wpływów z parkomatów...

Nasze projekty

Zobacz, w których miastach działamy
i gdzie świadczyliśmy nasze usługi...

Aktualności

29.12.2016

Projekt Parking operatorem SPP w Pabianicach

Od dnia 2 stycznia 2017 r. wznowione zostanie pobieranie opłat parkingowych w SPP w Pabianicach. Na nowego operatora strefy, w trybie przetargu, została wybrana spółka Projekt Parking. W ramach zamówienia dostarczyliśmy 30 parkomatów, które będą obsługiwały około 400 miejsc postojowych.

WSZYSTKIE