W ciągu doby statystyczny samochód pozostaje w spoczynku przez 95% czasu, zajmując publiczną i prywatną przestrzeń miejską. Przy obecnym stopniu zmotoryzowania, parkowanie pojazdów jest istotnym zagadnieniem inżynierii ruchu, które wymaga starannej analizy, optymalnego zarządzania i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Właśnie wokół tej problematyki od prawie 20 lat skupia się działalność naszej firmy...

Kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni parkingowej

Strefy Płatnego
Parkowania

Projektowanie, przygotowanie, finansowanie
i zarządzanie Strefami Płatnego Parkowania
w pasie drogowym

Parkingi wydzielone
i prywatne

Projektowanie, wyposażenie i administrowanie wydzielonymi obiektami parkingowymi - parkingi prywatne, szpitale, uczelnie itp.

Systemy i technika
parkingowa

Dostawa, montaż i serwis systemów parkingowych, szlabanów i automatycznych słupków zaporowych.

Nasze projekty

Zobacz, w których miastach działamy
i gdzie świadczyliśmy nasze usługi...

Aktualności

29.12.2016

Projekt Parking operatorem SPP w Pabianicach

Od dnia 2 stycznia 2017 r. wznowione zostanie pobieranie opłat parkingowych w SPP w Pabianicach. Na nowego operatora strefy, w trybie przetargu, została wybrana spółka Projekt Parking. W ramach zamówienia dostarczyliśmy 30 parkomatów, które będą obsługiwały około 400 miejsc postojowych.

WSZYSTKIE