W ciągu doby statystyczny samochód pozostaje w spoczynku przez 95% czasu, zajmując publiczną i prywatną przestrzeń miejską. Przy obecnym stopniu zmotoryzowania, parkowanie pojazdów jest istotnym zagadnieniem inżynierii ruchu, które wymaga starannej analizy, optymalnego zarządzania i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Właśnie wokół tej problematyki od prawie 15 lat skupia się działalność naszej firmy...

Kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni parkingowej

Strefy Płatnego
Parkowania

Projektowanie, przygotowanie, finansowanie
i zarządzanie Strefami Płatnego Parkowania
w pasie drogowym

Parkingi wydzielone
i prywatne

Projektowanie, wyposażenie i administrowanie wydzielonymi obiektami parkingowymi - parkingi prywatne, szpitale, uczelnie itp.

Systemy i technika
parkingowa

Dostawa, montaż i serwis systemów parkingowych, szlabanów i automatycznych słupków zaporowych.

Nasze projekty

Zobacz, w których miastach działamy
i gdzie świadczyliśmy nasze usługi...

Aktualności

13.05.2015

Projekt Parking operatorem parkingu przy NFM we Wrocławiu

Firma Projekt Parking została wybrana operatorem parkingu podziemnego przy Narodowym Formum Muzyki we Wrocławiu. W wyniku dwuetapowego postępowania przetargowego uzyskaliśmy kontrakt na zorganizowanie i prowadzenie systemu obsługi kierowców na dotychczas bezpłatnym parkingu położonym w ścisłym centrum miasta. Rozpoczęcie pobierania opłat planowane jest na 15 lutego. czytaj więcej >>

WSZYSTKIE