W ciągu doby statystyczny samochód pozostaje w spoczynku przez 95% czasu, zajmując publiczną i prywatną przestrzeń miejską. Przy obecnym stopniu zmotoryzowania, parkowanie pojazdów jest istotnym zagadnieniem inżynierii ruchu, które wymaga starannej analizy, optymalnego zarządzania i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Właśnie wokół tej problematyki od prawie 15 lat skupia się działalność naszej firmy...

Kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni parkingowej

Strefy Płatnego
Parkowania

Projektowanie, przygotowanie, finansowanie
i zarządzanie Strefami Płatnego Parkowania
w pasie drogowym

Parkingi wydzielone
i prywatne

Projektowanie, wyposażenie i administrowanie wydzielonymi obiektami parkingowymi - parkingi prywatne, szpitale, uczelnie itp.

Systemy i technika
parkingowa

Dostawa, montaż i serwis systemów parkingowych, szlabanów i automatycznych słupków zaporowych.

Nasze projekty

Zobacz, w których miastach działamy
i gdzie świadczyliśmy nasze usługi...

Aktualności

29.11.2016

Świąteczna promocja na parkingu przy NFM we Wrocławiu

W dniach od 1. do 30. grudnia 2016 na parkingu przy NFM we Wrocławiu obowiązuje świąteczna promocja polegająca na obniżeniu stawki opłaty parkingowej do 2,5 zł za godzinę postoju. Promocja obejmuje płatności mobilne dokonane za pomocą systemu moBILET. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę parkowania, bez uwzględnienia stopniowania opłaty co 15 min.

WSZYSTKIE