ProjektParking:
Biura SPP

Biuro SPP

Strefa Płatnego Parkowania w Kościanie

Biuro SPP

Biuro SPP w Kościanie
Al. Kościuszki 5b
64-000 Kościan

tel./fax (65) 512 03 70
kom. 519 350 569

Biuro czynne:
pn. - pt. 10:00-18:00
nieczynne w sob., niedz., święta oraz 24.12 i 31.12

Opłaty parkingowe

Opłaty w SPP obowiązują:
pn. - pt. 09:00-18:00

niedz., święta oraz 24.12 i 31.12 - bezpłatnie

Opłaty jednorazowe - wnoszone w parkomacie:

 • za 60 min. - 2,40 zł
 • za 120 min. - 5,0 zł
 • za 180 min. - 8,50 zł
 • każde następne 60 min. - 2,40 zł
 • Czas parkowania jest obliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty według stawki dla danego przedziału czasowego
 • Minimalna wniesiona opłata za parkowanie wynosi 1,20 zł.

Opłaty jednorazowe - wnoszone przez komórkę:

W Kościanie istnieje możliwość wnoszenia opłat za faktyczny czas parkowania za pomocą telefonu komórkowego
i aplikacji moBILET. Więcej informacji na www.mobilet.pl

płać przez komórkę za faktyczny czas postoju

Opłaty abonamentowe:

 • Abonament "A" ogólnodostępny (miesięczny) - 100,00 zł
 • Abonament "A" ogólnodostępny (półroczny) - 500,00 zł
 • Abonament "M" dla mieszkańca strefy (miesięczny) - 30,00 zł
 • Abonament "M" dla mieszkańca strefy (półroczny) - 150,00 zł
 • Abonament "Z" KOPERTA - zastrzeżone stanowisko postojowe (miesięczny) - 220,00 zł

Opłaty dodatkowe:

 • za nieuiszczenie opłaty parkingowej płatne w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty – 50,00 zł.
 • za nieuiszczenie opłaty parkingowej płatne po upływie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty – 100,00 zł.
 • za parkowanie ponad czas opłacony w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania płatne w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty – 30,00 zł.
 • za parkowanie ponad czas opłacony w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i niewniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty – 100,00 zł.