ProjektParking:
Biura SPP

Biuro SPP

Strefa Płatnego Parkowania w Ustce

Biuro SPP

Biuro SPP w Ustce
ul. Słowiańska 12
76-270 Ustka

kom. 882 138 210

Biuro czynne:
pn. - pt. 09:00-17:00
w soboty, niedz. i święta - nieczynne

Opłaty parkingowe

Opłaty w SPP obowiązują:
w okresie od 15.09 do 15.09
pn. - pt. 09:00-21:00
w soboty niedz. i święta - bezpłatnie

Opłaty jednorazowe - wnoszone w parkomacie:

 • opłata minimalna za 30 min. - 0,50 zł
 • za 60 min. - 3,00 zł
 • za 120 min. - 6,50 zł
 • za 180 min. - 10,50 zł
 • każde następne 60 min. - 3,00 zł
 • bilet całodzienny - 15,00 zł

Opłaty abonamentowe:

  Abonament miesięczny dla:
  mieszkańca SPP będącego właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną. Abonament dotyczy jednego pojazdu o masie całkowitej do 3,5 t. Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu musi być zameldowana na pobyt stały lub czasowy, bądź prowadzić działalność gospodarczą w obszarze danej strefy oraz nieruchomościach przylegających do jej granic.

 • abonament na postój w jednej wybranej strefie - 150,00 zł
 • abonament na postój we wszystkich strefach - 300,00 zł

Opłaty zryczałtowane

 • 500,00 zł: omiesięczny abonament na zastrzeżonym miejscu postojowym, oznaczonym znakiem D-18 (tzw. "koperta")

Opłaty dodatkowe:

 • 50 zł za brak ważnego biletu parkingowego lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania
 • 25 zł w przypadku wniesienia powyższej opłaty dodatkowej w ciągu 2 dni roboczych od daty wystawienia wezwania