Świętujemy 25 lat Projekt Parking

W marcu tego roku mija 25 lat od powstania spółki Projekt Parking. Z radością i dumą rozpoczynamy obchody naszego jubileuszu, wspominając początki firmy i najważniejsze etapy jej historii. Dziś, gdy Projekt Parking jest częścią stadtraum group, chcemy przypomnieć jak istotny był nasz udział w kształtowaniu się nowoczesnego rynku i branży parkingowej w Polsce, również w szerszym kontekście smart city.

Projekt Parking to bowiem znacznie więcej niż firma zarządzająca parkingami. To kolebka innowacji, ważnych projektów, nowych marek i spółek, które się z niej wywodzą.


1998: nowa jakość, nowe standardy

1998: nowa jakość, nowe standardy

Niemal 3 dekady działalności Projekt Parking to okres wielkich zmian gospodarczych, społecznych i technologicznych. Nasza historia rozpoczęła się w 1998 roku, a więc w czasie, gdy od transformacji ustrojowej w Polsce minęło zaledwie kilka lat. Wiele zjawisk wymagało wtedy uporządkowania i regulacji. Dynamiczny rozwój motoryzacji i prywatnych inicjatyw gospodarczych zmienił oblicze polskich miast, które zaczęły borykać się z problemami parkingowymi.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Projekt Parking, wchodząc na rynek i oferując nowoczesne, systemowe rozwiązania był pionierem w dziedzinie zagospodarowania publicznej przestrzeni parkingowej, zdominowanej dotąd przez kolporterów kart parkingowych odzianych w pomarańczowe kamizelki. Wszystko zaczęło się w... Stargardzie, gdzie zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce strefę parkingową obsługiwaną przez parkomaty. Już tym projektem wyznaczyliśmy nowe, wysokie standardy dla branży, m.in. pełne umundurowanie kontrolerów, ich wyposażenie w rejestratory danych i środki łączności oraz cały sformalizowany system pracy. Dzięki tym staraniom nasza firma zyskała opinię profesjonalnego partnera jednostek samorządowych.


Szybki rozwój

strefy parkingowe, szybki rozwój

W nowe tysiąclecie wjechaliśmy z dużą prędkością. Firma Projekt Parking szybko zyskała kolejne kontrakty na zarządzanie publicznymi strefami parkingowymi, otwierała nowe regionalne biura i stworzyła sieć oddziałów serwisowych. Organizując SPP w niemal 40 miastach zdobyliśmy wyjątkowe kompetencje i biegłość w realizacji złożonych projektów.

Prace projektowe, wykonanie oznakowania, dostawa i serwis automatów parkingowych, prowadzenie kontroli i biur obsługi, utrzymywanie baz danych i oprogramowania, współpraca z zarządcami – wszystko to wymagało perfekcyjnego systemu zarządzania i korzystania z coraz bogatszego know-how. Wszystkie te doświadczenia procentują również dzisiaj, gdy prowadzimy projekty w coraz to nowych obszarach i stosujemy nowoczesne technologie.


Biuro projektowe

biuro projektowe stadtraum Polska

W miarę rozwoju Projekt Parking na znaczeniu zyskiwało wsparcie planistyczne dla realizowanych przedsięwzięć. Zadania inżynieryjne związane z przygotowaniem i uruchamianiem kolejnych stref wymagały coraz większych nakładów pracy w dziale projektowym naszej firmy. Podjęto więc decyzję o wydzieleniu tej działalności w ramach nowej spółki. W ten sposób narodziło się biuro projektowe stadtraum Polska, będące odtąd niezależnym podmiotem o bardzo bogatej ofercie z zakresu inżynierii ruchu, projektowania komunikacyjnego i drogowego.

Ścisła współpraca Projekt Parking ze stadtraum Polska stanowi niewątpliwą wartość dodaną dla nas i naszych klientów. Jest naturalnym przedłużeniem naszych kompetencji i dużą przewagą w rozmaitych przedsięwzięciach Projekt Parking.


Mobilny bilet

moBilET

Przez niemal dekadę działalność operacyjna Projekt Parking opierała się w głównej mierze na eksploatacji automatów biletowych. Byliśmy jednak otwarci na innowacje i świadomi postępu technologicznego, dlatego aktywnie poszukiwaliśmy alternatywnych, wygodnych narzędzi pobierania opłat.

Przełomowym okazał się rok 2007, kiedy to wdrożyliśmy pierwszy w Polsce system płatności mobilnych za parkowanie. System nazwany moBiLET miał premierę w SPP w Opolu. Co ciekawe, działo się to zaledwie 2 tygodnie po oficjalnej prezentacji pierwszego iPhone’a, a więc dopiero u progu ery smartfonów! Aplikacja moBiLET, opracowana początkowo na „zwykłe komórki” szybko doczekała się wersji iOS i Android, a kierowcy docenili wygodę i możliwość płacenia za faktyczny czas parkowania. Dzięki wdrożeniom w kolejnych miastach i dodaniu modułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej popularność naszych mobilnych usług rosła lawinowo. Pod koniec 2008 roku powołano do życia firmę, której zadaniem było zarządzanie całym systemem. Tak powstała spółka moBiLET, przemianowana później na Mobile Traffic Data Sp. z o.o.

Dziś moBiLET należy do grona liderów branży fintech i jest silną, rozpoznawalną marką – nie tylko w Polsce. Nasza aplikacja stała się standardem płatności mobilnych w 200 polskich i 400 niemieckich miastach a system jest stale rozwijany przez międzynarodowy zespół specjalistów.


Na ścieżce cyfryzacji

oprogramowanie Exek - na ścieżce cyfryzacji

Już przy pierwszych realizowanych projektach korzystaliśmy z oprogramowania wspomagającego zarządzanie parkingami. Początkowo były to proste systemy bazodanowe przeznaczone do ewidencji wykroczeń na potrzeby egzekucji. Stopniowo rozwijaliśmy jednak własne narzędzie informatyczne, które zaczęło przedstawiać ogromny potencjał. Upowszechnienie się nowej generacji urządzeń mobilnych pozwoliło też zastąpić przemysłowe rejestratory danych smartfonami.

Dalsze działania rozwojowe w tym zakresie przejęła nasza siostrzana spółka Mobile Traffic Data (MTD), tworząc rodzinę produktów Exek, które w sposób kompleksowy usprawnia i automatyzuje procesy kontroli i egzekucji opłat, pobierania opłat dodatkowych, obsługę reklamacji i sprzedaż abonamentów. Exek jest zintegrowany z różnymi źródłami danych o parkowaniu, m.in. z systemem moBiLET.

Exek jest naturalnie podstawowym narzędziem IT w Projekt Parking, ale jednocześnie drugim flagowym produktem MTD, oferowanym zarządcom dróg, jednostkom samorządowym i podmiotom prywatnym. Za nami kilkadziesiąt udanych wdrożeń, w ramach których klienci otrzymują mobilną aplikację kontrolną, pakiet sprzętowy, oprogramowanie stacjonarne i dostęp do chmury danych.


2023: nowa perspektywa

W ostatnich latach akcenty naszej działalności usługowej przeniosły się stopniowo z obszarów onstreet do offstreet. Oprócz stref parkingowych, firma Projekt Parking zarządza dzisiaj licznymi parkingami m.in. przy obiektach handlowych i placówkach użyteczności publicznej. Wszędzie tam, gdzie warunki na to pozwalają, staramy się integrować wszystkie rozwiązania techniczne i systemy IT wypracowane przez całą grupę spółek. Dzięki zgromadzonym doświadczeniom i narzędziom jesteśmy w stanie przedstawić bogatą, innowacyjną i konkurencyjną ofertę dostosowaną do potrzeb różnych grup klientów.

Oczywiście nadal wykorzystujemy parkomaty. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na Polskę urządzenia ParkCube, w którego ostateczne ukształtowanie byliśmy zaangażowani.
Wspólnie z MTD rozwijamy również autorski, modułowy, automatyczny system parkingowy ParkField wyposażony m.in. w kamery ANPR, który doczekał się już kilku pomyślnych wdrożeń. Prace nad systemem idą w kierunku, który w niedalekiej przyszłości pozwoli nam również zautomatyzować kontrolę parkingów poprzez mobilne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Wsparciem dla naszych rozwiązań jest centralne, zdalne biuro obsługi klienta połączone z centrum monitoringu. Pozwala nam ono sprawnie nadzorować wszystkie procesy i operacje.

Przed nami nowe wyzwania i nowe idee. Wkraczamy w erę smart city z głowami pełnymi pomysłów. Automatyzacja, integracja systemów, łączność i komunikacja – te hasła z pewnością jeszcze częściej będą pojawiać się w naszej codziennej pracy.