SPP: Serwis
urządzeń parkigowych

WSTECZ Serwis urządzeń parkigowych

Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń SPP.

Bieżący monitoring i dozór techniczny parkomatów oraz podstawowe czynności związane z utrzymaniem ich w schludnym i czystym stanie są prowadzone przez inspektorów SPP, którzy w krótkich cyklach czasowych mijają urządzenia. Inspektorzy zgłaszają zaobserwowane zakłócenia w pracy urządzeń. W okresie zimowym ważne jest szczególnie bieżące odśnieżanie paneli słonecznych parkomatów w celu zapewnienia ich maksymalnego ładowania.

Za utrzymanie sprawności operacyjnej urządzeń odpowiadają wyspecjalizowane, przeszkolone służby serwisowe. Technicy dysponują niezbędnymi narzędziami oraz częściami wymiennymi w ilościach gwarantujących brak przestojów.

Czynności serwisowe polegają m.in. na:

  • uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
  • ewentualnej wymianie akumulatorów w razie wystąpienia takiej konieczności
  • pracach konserwacyjnych
  • usuwaniu awarii i usterek urządzeń oraz uszkodzeń powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych

czytaj dalej: kolekcja utargu z parkomatów >>