SPP: Kontrola wnoszenia
opłat parkingowych

WSTECZ Kontrola wnoszenia opłat parkingowych

Kontrola SPP. Inspekcja i dokumentowanie wykroczeń parkingowych.

Systematyczna, konsekwentna i dobrze zorganizowana kontrola wnoszenia opłat parkingowych jest konieczna dla poprawnego funkcjonowania SPP. Efektywne działania w tym zakresie pozwalają w krótkim czasie osiągnąć akceptację opłat parkingowych i ograniczyć ilość wykroczeń, dlatego przywiązujemy do kontroli miejsc postojowych szczególną wagę.

Firma Projekt Parking zatrudnia, szkoli i wyposaża odpowiednią grupę pracowników służb kontrolnych. Kandydatów na stanowiska inspektorów SPP poszukujemy zawsze na lokalnym rynku pracy.

W ramach swoich obowiązków kontrolerzy rejestrują wykroczenia za pomocą przenośnych terminali i pozostawiają zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej. Na miejscu wykonują również dokumentację fotograficzną. Przemierzają przy tym cały obszar SPP po wyznaczonych trasach i w określonych cyklach czasowych.

Do zadań pracowników kontroli SPP należy również utrzymywanie czystości parkomatów w podstawowym zakresie, zgłaszanie zamawiającemu oraz Kierownikowi Biura SPP zaobserwowanych zakłóceń w funkcjonowaniu SPP, współpraca ze Strażą Miejską oraz Policją, w szczególności informowanie o naruszeniu przepisów Kodeksu drogowego. Pozwala to reagować na przypadki parkowania poza wyznaczonymi miejscami na obszarze SPP, objętymi np. zakazem postoju.

Znakiem rozpoznawczym i standardem w naszej firmie jest kompletne, profesjonalne umundurowanie inspektorów SPP. Na forum publicznym kontroler jest bowiem przedstawicielem zarządcy drogi, dbającym o przestrzeganie lokalnego prawa i mającym wzbudzać respekt. Umundurowanie jest więc czymś więcej niż tylko odzieżą roboczą. Z doświadczenia wiemy, że obecność umundurowanego pracownika na ulicy przynosi również odczuwalną poprawę bezpieczeństwa.

czytaj dalej: prowadzenie biura obsługi >>